Szakterületeink - Magánszemélyek részére
Magánszemélyek részére
Szakterületeink - Cégek részére
Cégek részére
Szakterületeink - Pro Bono
Pro Bono

Magánszemélyek részére

Szakterületeink - Magánszemélyek részére

Széleskörű szolgáltatásaink elsősorban az alábbi területekre terjednek ki:

 • büntetőügyekben büntetőjogi védelem, sértetti képviselet,
 • polgári peres- és peren kívüli eljárásokban jogi képviselet és jogi tanácsadás:
  • egészségügyi jog,
  • személyiségi jog, birtokvédelem,
  • öröklési ügyek,
  • ingatlanügyek, társasházak jogi ügyei, okiratszerkesztés, egyéb szerződések készítése,
  • kártérítési ügyek,
  • házassági bontóperek, házassági vagyonjog, családjog,
  • követeléskezelés,
  • banki hitellel kapcsolatos, illetve abból eredő jogviták,
  • munkajog.

Cégek részére

Szakterületeink - Cégek részére

Gazdasági társaságok specifikus igényei alapján (akár eseti, akár átalánydíjas megbízás keretében) biztosítani tudjuk az alábbi szolgáltatásokat is:

 • rendszeres jogi tanácsadást, illetve egyedi/eseti jogi kérdésekre adott válaszok, szakvélemények,
 • irattervezetek véleményezése, vagy elkészítése
 • megbeszélések moderálását, üzleti tárgyalásokon való részvételt és feljegyzések készítését.

Ügyfeleink egyedi igényeihez is rugalmasan igazodva, e szolgáltatási kör is tetszőlegesen módosítható és ugyanakkor a „klasszikusnak” számító alábbi szolgáltatásokkal is készséggel állunk társaságuk rendelkezésére:

 • peres képviselet,
 • követeléskezelés, követelések érvényesítése,
 • munkajogi tanácsadás,
 • cégalapítás, cégmódosítás,
 • végelszámolási, felszámolási eljárások kezdeményezése, jogi lebonyolítása,
 • szabályzatok, egyéb okiratok szerkesztése, szerződések kidolgozása.

Valamint ügyvédi irodánk vállalja romániai székhelyű cégek magyarországi vonatkozású ügyintézését, képviseletét.

Társadalmi felelősségvállalás - Pro Bono

Szakterületeink - Pro Bono

Munkatársaink kreatív és nyitott szemléletéből adódóan a kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, leginkább rászoruló személyeknek, illetve csoportoknak vagy civil szervezeteknek, valamint a hazai és határokon átnyúló értékteremtő kezdeményezéseknek is rendszeresen nyújtunk ingyenes jogi segítséget.

Irodánk elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás iránt is, amelynek népszerűsége és sikeressége éppen a munkatársaink és partnereink proaktív kezdeményezése által biztosított.

Éppen ezért tagjai vagyunk a PILnet, Pro Bono Központnak is, amelynek célja a közjóért elkötelezett hazai civil szervezetek és azok nemes céljai érdekében tenni szándékozó ügyvédek együttműködésének elősegítése.