Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda

“Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát.
A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.” Albert Einstein

Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda

“Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.” – Albert Einstein

Hívjon!Írjon!

— Rólunk —

Dr. Ütő-Siklódi Zoltán ügyvéd,
az Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda alapítója

Üdvözöljük az Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda honlapján!

Valamennyi munkatársunkkal és partnerünkkel együtt készséggel állunk az Ön rendelkezésére a jogi ügyének rendezésében. Az elmúlt évtizedek sokrétű tapasztalatai és a magas minőséget képviselő megbízható szakmai csapat elhivatottsága az ügyvédi feladatok ellátása során is kellő garanciát biztosít az ügyek hatékony megoldásához. Irodánk erőssége a stratégiai szemléletmód, a precizitás és az analitikus gondolkodásmód. Ezt erősíti valamennyi munkatársunk társadalmi folyamatokat átlátó, illetve az ügyfeleink valós céljait és motivációit is megértő empatikus egyénisége.

Büntetőügyben terhelt ügyfeleink védelmének biztosítása mellett vállaljuk magánszemélyek, illetve cégek jogi képviseletét is a polgári jog számos területén (szakterületeink) magyar, vagy akár angol, román, szlovák, illetve német nyelven is.

Valamint ügyvédi irodánk vállalja romániai székhelyű cégek magyarországi vonatkozású ügyintézését, képviseletét.

Kedves ügyfeleinket a Duna part budai oldalán – a Külügyminisztérium székházának tőszomszédságában – tömegközlekedési eszközökkel, illetve autóval is egyaránt könnyen megközelíthető Bem József utca 2. I/1. szám alatt várjuk.

— Szakterületeink —

Büntetőügyek

Készséggel állunk valamely konkrét büntetőügyben érintett személyek rendelkezésére is. Irodánk széles körben biztosít védelmet, illetve jogi képviseletet a bűncselekmények elkövetői, vagy érintettjei részére.

Irodánk által a büntetőügyek vonatkozásában biztosított szolgáltatások kiterjednek:

 • a terhelttel szemben folyamatban lévő büntetőeljárásban a büntetőjogi védelem ellátására. Terhelt az a személy, akivel szemben büntetőeljárást folytatnak, vagyis:
  • a nyomozás során gyanúsított,
  • a bírósági eljárásban vádlott,
  • büntetés – jogerős – kiszabása, vagy intézkedés előírása, illetve javítóintézeti munka végzésének jogerős alkalmazása után elítélt.
 • továbbá a büntetőeljárásban az érintett más személyek, azaz:
  • sértett,
  • magánvádló,
  • pótmagánvádló
  • magánfél

  jogi képviseletének biztosítására, valamint

 • tanú érdekében eljáró meghatalmazott ügyvédi feladatok ellátásának biztosítására is.

Magánszemélyek részére

Széleskörű szolgáltatásaink elsősorban az alábbi területekre terjednek ki:

 • büntetőügyekben büntetőjogi védelem, sértetti képviselet,
 • polgári peres- és peren kívüli eljárásokban jogi képviselet és jogi tanácsadás:
  • egészségügyi jog,
  • személyiségi jog,
  • birtokvédelem,
  • öröklési ügyek,
  • ingatlanügyek,
  • társasházak jogi ügyei, okiratszerkesztés, egyéb szerződések készítése,
  • kártérítési ügyek,
  • házassági bontóperek, házassági vagyonjog,
  • családjog,
  • követeléskezelés,
  • banki hitellel kapcsolatos, illetve abból eredő jogviták,
  • munkajog.

Cégek részére

Gazdasági társaságok specifikus igényei alapján (akár eseti, akár átalánydíjas megbízás keretében) biztosítani tudjuk az alábbi szolgáltatásokat is:

 • rendszeres jogi tanácsadást, illetve egyedi/eseti jogi kérdésekre adott válaszok, szakvélemények,
 • irattervezetek véleményezése, vagy elkészítése
 • megbeszélések moderálását, üzleti tárgyalásokon való részvételt és feljegyzések készítését.

Ügyfeleink egyedi igényeihez is rugalmasan igazodva, e szolgáltatási kör is tetszőlegesen módosítható és ugyanakkor a „klasszikusnak” számító alábbi szolgáltatásokkal is készséggel állunk társaságuk rendelkezésére:

 • peres képviselet,
 • követeléskezelés, követelések érvényesítése,
 • munkajogi tanácsadás,
 • cégalapítás, cégmódosítás,
 • végelszámolási, felszámolási eljárások kezdeményezése, jogi lebonyolítása,
 • szabályzatok, egyéb okiratok szerkesztése, szerződések kidolgozása.

Valamint ügyvédi irodánk vállalja romániai székhelyű cégek magyarországi vonatkozású ügyintézését, képviseletét.

Társadalmi felelősségvállalás – Pro Bono

Munkatársaink kreatív és nyitott szemléletéből adódóan a kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, leginkább rászoruló személyeknek, illetve csoportoknak vagy civil szervezeteknek, valamint a hazai és határokon átnyúló értékteremtő kezdeményezéseknek is rendszeresen nyújtunk ingyenes jogi segítséget.

Irodánk elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás iránt is, amelynek népszerűsége és sikeressége éppen a munkatársaink és partnereink proaktív kezdeményezése által biztosított.

Éppen ezért tagjai vagyunk a PILnet, Pro Bono Központnak is, amelynek célja a közjóért elkötelezett hazai civil szervezetek és azok nemes céljai érdekében tenni szándékozó ügyvédek együttműködésének elősegítése.

— Munkatársaink —

Dr. Ütő-Siklódi Zoltán

Dr. Ütő-Siklódi Zoltán

ügyvéd, az Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda alapítója

Beszélt nyelv: angol, román

Első oklevelét 1994-ben szerezte a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen informatikus programozóként. Ezt követően a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogi diplomát, majd az ELTE ÁJK Doktori Iskolájának PhD képzésében vett részt.
Évekig dolgozott a Deloitte&Touche-nál,, minisztériumokban projektvezetőként, ezt követően pedig sokszínű tapasztalatait ügyvédként hasznosította és felépítette a jog széles területeivel sikeresen foglalkozó Ütő-Siklódi Ügyvédi Irodát.
Ügyvédi sikereit elsősorban szakmai igényességének és társadalmi folyamatokat átlátó, illetve az ügyfeleink valós céljait és motivációit is megértő empatikus egyéniségének köszönheti.

Főbb területei:

 • büntetőügyek: védőként, illetve jogi képviselőként a büntetőeljárásban meggyanúsított személyek, illetőleg a bűncselekmények sértettjei számára biztosít hatékony szakmai támogatást.
 • polgári ügyekben: az összetett, bonyolult családi ügyekben, problémás cégügyekben megnyugtató megoldásokat biztosít és nyújt támogatást.

Dr. Tánczos Márta

Dr. Tánczos Márta

tanácsadó, mediátor

Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi karán végezte, majd fogalmazói és titkári munkakörben helyezkedett el. Pár éves államigazgatásban történő jogi vezetői kitekintést követően visszatért a bírói karba, ahol nyugdíjazásáig polgári bíróként tevékenykedett gazdasági szakágban. Irodánkat szakértői tanácsadóként támogatja és sokrétű tapasztalataival erősíti.

Dr.Kiss D.Csaba

Dr.Kiss D.Csaba

ügyvéd

Beszélt nyelv: német Web: http://www.jogomvan.hu

Több évtizedes kriminalisztikai tapasztalattal rendelkezik. Az ügyvédi praxisa mellett adó-, közigazgatási és polgári jogot oktat a felsőfokú szakképzési rendszerben. A Mensa HungarIQa tagságához szükséges kiemelkedő képességeire, az igényesség iránti elkötelezettségére az alapos, széleskörű szakmai ismereteire és munkabírására az irodánk különösen büszke.

Dr.Tivadar Izabella

Dr.Tivadar Izabella

ügyvéd

Beszélt nyelv: angol, orosz, román

Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végezte, ahol angol jogi szaknyelvi vizsgát is sikeresen teljesített.

Régóta sikeresen közreműködik Magyarország egyik legnagyobb közlekedési infrastruktúra tervező vállalata, illetve egy nemzetközileg is jól ismert, multinacionális likőripari vállalat ügyvédi hátterének biztosításában. Ügyvédi praxisában a cégügyek mellett hangsúlyos szerepet kap a gazdasági jog, ingatlanjog, és munkajog is.

Dr. Szabó Anett

Dr. Szabó Anett

ügyvéd

Beszélt nyelv: angol

Káldy Anita

Káldy Anita

ügyvédasszisztens

Több mint 20 éve dolgozik jogi területen. Munkájának szerves része az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, a naprakész, pontos, érthető szakmai tájékoztatás, valamint a cég- és ingatlanügyek hivatali ügyintézése, szerződések előkészítése.

Magas szintű felkészültsége biztosítja irodánk folyamatos elérhetőségét és érdemi ügyféltájékoztatását.

Kiripolszky Michaela

Kiripolszky Michaela

jogi gyakornok

Beszélt nyelv: angol, szlovák

2014-ben szerzett BA oklevelet a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar, illetve szlovák nyelv és kultúra szakon. 2014 szeptembere óta az ELTE ÁJK jogász hallgatója, Köztársasági ösztöndíjas, a Bibó István Szakkollégium tagja. 2015 óta az Alkotmányjogi Tanszéken működő Közjogi Körben is tevékenykedik, illetve 2016-ban UNICEF jogsegélyszolgálatának önkéntese. Publikál a Közjogi Szemlében (Az egyszerűsített honosítás első öt éve) és a Közjogi Tükörben. A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián bemutatott pályamunkájáért az Igazságügyi Minisztérium különdíjában részesült.

Stipka Nikolett

Stipka Nikolett

jogi gyakornok

Beszélt nyelv: angol

2014-ben kezdte el jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ahol aktív tagja a Jogpszichológia Körnek.

Egy éven keresztül a brazil Maríliában tanult.

Jelenleg irodánkat sokszínű jogi tevékenységekben támogatja.

Ütő-Siklódi Anikó

Ütő-Siklódi Anikó

tanácsadó, mediátor

Beszélt nyelv: angol

A Pécsi Tudományegyetemen, a holland Rijkuniversiteit Groningen-en (Universiy of Groningen) és a skót The University of Edinburgh-ben folytatott és sikeresen abszolvált tanulmányait követően a Pécsi Tudományegyetem munkatársaként helyezkedett el. Ezt követően a Pannon GSM Zrt/ Telenor Zrt.-nél szerzett évtizedes vezetői tapasztalatot, majd szervezetfejlesztési és üzleti coaching területen tanácsadóként dolgozik együtt magyar és más európai cégekkel, ügyfelekkel.
Irodánk szakmai céljainak elérését a hatékony és ügyfélközpontú munkaszervezésével, valamint alternatív vitamegoldásaival támogatja.

Sebők Mihály

Sebők Mihály

rendszergazda

Beszélt nyelv: angol

1994-ben a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett oklevelet információs-rendszer programozóként. Több évtizedes tapasztalatát gyógyszeripari cégek, bankok (PK Bank) , majd a UNITIS Rendszerház Zrt,, illetve az S&T Consulting Hungary Kft. vállalatirányírási rendszereinek (ERP/SAP) bevezetésében, fejlesztésében és támogatásában szerezte. Irodánk zavartalan működését támogatja az informatikai és egyéb naprakész technikai eszközök karbantartásával.

— Kapcsolat —

Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda

1027 Budapest, Bem József u. 2. I/1.

tel.: +36 1 700 4448

mobil: +36 30 2748737

fax: +36 1 998 0698

e-mail: iroda@uto-siklodi.hu

mobilparkolás kódja: +36 20/30/70 763-0202

bankszámlaszám: CIB Bank, 10700598-69625211-51100005

Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda

cím: 1027 Budapest, Bem József u. 2. I/1. tel.: +36 1 700 4448 mobil: +36 30 2748737

Kérdése van? Itt tud írni nekünk!