Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda

“Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát.
A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.” Albert Einstein

Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda

“Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.” – Albert Einstein

Hívjon!Írjon!

— Rólunk —

Dr. Ütő-Siklódi Zoltán ügyvéd,
az Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda alapítója

Üdvözöljük az Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda honlapján!

Valamennyi munkatársunkkal és partnerünkkel együtt készséggel állunk az Ön rendelkezésére a jogi ügyének rendezésében. Az elmúlt évtizedek sokrétű tapasztalatai és a magas minőséget képviselő megbízható szakmai csapat elhivatottsága az ügyvédi feladatok ellátása során is kellő garanciát biztosít az ügyek hatékony megoldásához. Irodánk erőssége a stratégiai szemléletmód, a precizitás és az analitikus gondolkodásmód. Ezt erősíti valamennyi munkatársunk társadalmi folyamatokat átlátó, illetve az ügyfeleink valós céljait és motivációit is megértő empatikus egyénisége.

Büntetőügyben terhelt ügyfeleink védelmének biztosítása mellett vállaljuk magánszemélyek, illetve cégek jogi képviseletét is a polgári jog számos területén (szakterületeink) magyar, vagy akár angol, román, szlovák, olasz illetve német nyelven is.

Valamint ügyvédi irodánk vállalja romániai székhelyű cégek magyarországi vonatkozású ügyintézését, képviseletét.

 Kedves ügyfeleinket a Szent István Bazilika és a Magyar Állami Operaház tőszomszédságában – tömegközlekedési eszközökkel, illetve autóval is egyaránt könnyen megközelíthető a Deák Ferenc tértől – a VI.kerület, Révay utca10. szám alatt várjuk.

— Szakterületeink —

Büntetőügyek

Készséggel állunk valamely konkrét büntetőügyben érintett személyek rendelkezésére is. Irodánk széles körben biztosít védelmet, illetve jogi képviseletet a bűncselekmények elkövetői, vagy érintettjei részére.

Irodánk által a büntetőügyek vonatkozásában biztosított szolgáltatások kiterjednek:

 • a terhelttel szemben folyamatban lévő büntetőeljárásban a büntetőjogi védelem ellátására. Terhelt az a személy, akivel szemben büntetőeljárást folytatnak, vagyis:
  • a nyomozás során gyanúsított,
  • a bírósági eljárásban vádlott,
  • büntetés – jogerős – kiszabása, vagy intézkedés előírása, illetve javítóintézeti munka végzésének jogerős alkalmazása után elítélt.
 • továbbá a büntetőeljárásban az érintett más személyek, azaz:
  • sértett,
  • magánvádló,
  • pótmagánvádló
  • magánfél

  jogi képviseletének biztosítására, valamint

 • tanú érdekében eljáró meghatalmazott ügyvédi feladatok ellátásának biztosítására is.

Magánszemélyek részére

Széleskörű szolgáltatásaink elsősorban az alábbi területekre terjednek ki:

 • büntetőügyekben büntetőjogi védelem, sértetti képviselet,
 • polgári peres- és peren kívüli eljárásokban jogi képviselet és jogi tanácsadás:
  • egészségügyi jog,
  • személyiségi jog,
  • birtokvédelem,
  • öröklési ügyek,
  • ingatlanügyek,
  • társasházak jogi ügyei, okiratszerkesztés, egyéb szerződések készítése,
  • kártérítési ügyek,
  • házassági bontóperek, házassági vagyonjog,
  • családjog,
  • követeléskezelés,
  • banki hitellel kapcsolatos, illetve abból eredő jogviták,
  • munkajog.

Cégek részére

Gazdasági társaságok specifikus igényei alapján (akár eseti, akár átalánydíjas megbízás keretében) biztosítani tudjuk az alábbi szolgáltatásokat is:

 • rendszeres jogi tanácsadást, illetve egyedi/eseti jogi kérdésekre adott válaszok, szakvélemények,
 • irattervezetek véleményezése, vagy elkészítése
 • megbeszélések moderálását, üzleti tárgyalásokon való részvételt és feljegyzések készítését.

Ügyfeleink egyedi igényeihez is rugalmasan igazodva, e szolgáltatási kör is tetszőlegesen módosítható és ugyanakkor a „klasszikusnak” számító alábbi szolgáltatásokkal is készséggel állunk társaságuk rendelkezésére:

 • peres képviselet,
 • követeléskezelés, követelések érvényesítése,
 • munkajogi tanácsadás,
 • cégalapítás, cégmódosítás,
 • végelszámolási, felszámolási eljárások kezdeményezése, jogi lebonyolítása,
 • szabályzatok, egyéb okiratok szerkesztése, szerződések kidolgozása.

Valamint ügyvédi irodánk vállalja romániai székhelyű cégek magyarországi vonatkozású ügyintézését, képviseletét.

Társadalmi felelősségvállalás – Pro Bono

Munkatársaink kreatív és nyitott szemléletéből adódóan a kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, leginkább rászoruló személyeknek, illetve csoportoknak vagy civil szervezeteknek, valamint a hazai és határokon átnyúló értékteremtő kezdeményezéseknek is rendszeresen nyújtunk ingyenes jogi segítséget.

Irodánk elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás iránt is, amelynek népszerűsége és sikeressége éppen a munkatársaink és partnereink proaktív kezdeményezése által biztosított.

Éppen ezért tagjai vagyunk a PILnet, Pro Bono Központnak is, amelynek célja a közjóért elkötelezett hazai civil szervezetek és azok nemes céljai érdekében tenni szándékozó ügyvédek együttműködésének elősegítése.

— Munkatársaink —

Dr. Ütő-Siklódi Zoltán

Dr. Ütő-Siklódi Zoltán

ügyvéd, az Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda alapítója

Beszélt nyelv: angol, román

Első oklevelét 1994-ben szerezte a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen informatikus programozóként. Ezt követően a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogi diplomát, majd az ELTE ÁJK Doktori Iskolájának PhD képzésében vett részt.
Évekig dolgozott a Deloitte&Touche-nál,, minisztériumokban projektvezetőként, ezt követően pedig sokszínű tapasztalatait ügyvédként hasznosította és felépítette a jog széles területeivel sikeresen foglalkozó Ütő-Siklódi Ügyvédi Irodát.
Ügyvédi sikereit elsősorban szakmai igényességének és társadalmi folyamatokat átlátó, illetve az ügyfeleink valós céljait és motivációit is megértő empatikus egyéniségének köszönheti.

Főbb területei:

 • büntetőügyek: védőként, illetve jogi képviselőként a büntetőeljárásban meggyanúsított személyek, illetőleg a bűncselekmények sértettjei számára biztosít hatékony szakmai támogatást.
 • polgári ügyekben: az összetett, bonyolult családi ügyekben, problémás cégügyekben megnyugtató megoldásokat biztosít és nyújt támogatást.

Dr. Tánczos Márta

Dr. Tánczos Márta

tanácsadó, mediátor

Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi karán végezte, majd fogalmazói és titkári munkakörben helyezkedett el. Pár éves államigazgatásban történő jogi vezetői kitekintést követően visszatért a bírói karba, ahol nyugdíjazásáig polgári bíróként tevékenykedett gazdasági szakágban. Irodánkat szakértői tanácsadóként támogatja és sokrétű tapasztalataival erősíti.

Dr.Kiss D.Csaba

Dr.Kiss D.Csaba

ügyvéd

Beszélt nyelv: német Web: http://www.jogomvan.hu

Több évtizedes kriminalisztikai tapasztalattal rendelkezik. Az ügyvédi praxisa mellett adó-, közigazgatási és polgári jogot oktat a felsőfokú szakképzési rendszerben. A Mensa HungarIQa tagságához szükséges kiemelkedő képességeire, az igényesség iránti elkötelezettségére az alapos, széleskörű szakmai ismereteire és munkabírására az irodánk különösen büszke.

Dr.Tivadar Izabella

Dr.Tivadar Izabella

ügyvéd

Beszélt nyelv: angol, orosz, román

Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végezte, ahol angol jogi szaknyelvi vizsgát is sikeresen teljesített.

Régóta sikeresen közreműködik Magyarország egyik legnagyobb közlekedési infrastruktúra tervező vállalata, illetve egy nemzetközileg is jól ismert, multinacionális likőripari vállalat ügyvédi hátterének biztosításában. Ügyvédi praxisában a cégügyek mellett hangsúlyos szerepet kap a gazdasági jog, ingatlanjog, és munkajog is.

Dr. Harmath Lilla

Dr. Harmath Lilla

ügyvéd

Beszélt nyelv: angol, olasz
Web: www.drharmath.com

Fő szakterülete a nemzetközi beruházások és kereskedelmi ügyletek jogi projektmenedzsmentje, jogi kockázatkezelése. Mediátorként elsősorban nemzetközi gazdasági jogviták, vállalati belső konfliktusok rendezésében működik közre. Tudományos kutatásának szakterülete az ún. elektronikus (online) vitarendezés.

Dr. Sarkadi Éva

Dr. Sarkadi Éva

ügyvédjelölt

Beszélt nyelv: angol

Az első diplomáját 2008-ban szerezte a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon HR menedzserként, majd tanulmányait ugyanitt folytatta tovább mesterképzés keretében 2010-ben vezetés és szervezés szakos okleveles közgazdász diplomát szerezett. Ezt követően a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán cum laude minősítéssel végzett jogászként. Évekig dolgozott humán területen a közigazgatásban, de széleskörű tapasztalattal rendelkezik multinacionális közegben is.

Dr. Kiripolszky Michaela

Dr. Kiripolszky Michaela

jogász

Beszélt nyelv: angol, szlovák

2014-ben szerzett BA oklevelet a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar, illetve szlovák nyelv és kultúra szakon. 2019-ben végzett az ELTE ÁJK jogász szakon, Köztársasági ösztöndíjasként és a Bibó István Szakkollégium tagjaként. 2015 óta az Alkotmányjogi Tanszéken működő Közjogi Körben is tevékenykedik, illetve 2016-ban UNICEF jogsegélyszolgálatának önkéntese. Publikál a Közjogi Szemlében (Az egyszerűsített honosítás első öt éve) és a Közjogi Tükörben. A XXXIII. OTDK-n bemutatott pályamunkájáért az Igazságügyi Minisztérium különdíjában részesült.

Dr. Székely Zsuzsanna

Dr. Székely Zsuzsanna

ügyvédjelölt

Beszélt nyelv: angol

2019-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán.

Irodánk hatékony működését adminisztratív és ügyviteli feladatok elvégzésével segíti, valamint tevékenysége kiterjed az iroda szakmai munkájának támogatására is.

Kosztin Eszter

Kosztin Eszter

jogi gyakornok

Beszélt nyelvek: román, angol

Jelenleg tanulmányait Romániában, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Jogtudományi Karán végzi. Irodánkkal állandó együttműködésben a romániai vonatkozású jogszabály-forráskutatást végzi és ügyvédeink munkáját fordítói, adminisztrációs tevékenységével támogatja.

Ütő-Siklódi Anikó

Ütő-Siklódi Anikó

marketing, PR és kommunikációs tanácsadó

Beszélt nyelv: angol

Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen, a holland Universiy of Groningen-en és a skót The University of Edinburgh-ben folytatta. Ezt követően a Pécsi Tudományegyetemen és a Semmelweis Egyetemen marketing és rendezvényszervezői feladatokat látott el.
A Telenor Zrt.-nél  évtizedes vezetői tapasztalatot szerzett értékesítés és kommunikáció területen, majd azóta is szervezetfejlesztéssel és marketinggel, PR-al, ügyfélkezeléssel foglalkozik magyar és más európai cégekkel tanácsadóként, trénerként, gazdasági mediátorként.
Irodánk szakmai céljainak elérését a hatékony és ügyfélközpontú munkaszervezésével, sajtóval való kapcsolattartással, PR és marketing tevékenységével, valamint alternatív vitamegoldásaival támogatja.

Scheidler-Orbán Judit

Scheidler-Orbán Judit

minden, ami web

Beszélt nyelv: angol

A www.madebyjudit.hu képviseletében végzi irodánk weboldalának fejlesztését, karbantartását. Hatékony segítség mindenben, ami a weboldalunkkal kapcsolatos, legyen az grafika, honlap fejlesztés vagy hirdetés tervezés. Irodánk egyéb informatikai feladatait is megoldja.

Sebők Mihály

Sebők Mihály

rendszergazda

Beszélt nyelv: angol

1994-ben a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett oklevelet információs-rendszer programozóként. Több évtizedes tapasztalatát gyógyszeripari cégek, bankok (PK Bank) , majd a UNITIS Rendszerház Zrt,, illetve az S&T Consulting Hungary Kft. vállalatirányírási rendszereinek (ERP/SAP) bevezetésében, fejlesztésében és támogatásában szerezte. Irodánk zavartalan működését támogatja az informatikai és egyéb naprakész technikai eszközök karbantartásával.

— Galéria —

— Kapcsolat —

Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda

1065 Budapest, Révay utca 10.

mobil: +36 30 2748737

e-mail: iroda@uto-siklodi.hu

bankszámlaszám: CIB Bank, 10700598-69625211-51100005

 

Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda

cím: 1065 Budapest, Révay utca 10. tel.: +36 1 700 4448 mobil: +36 30 2748737

 

Kérdése van? Itt tud írni nekünk!